Friluftsgudstjeneste på Nebbursvollen

Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen menigheter

Prest/taler:
Jahn Aas
Medvirker/annen info:
Børre Velsrud
Innhold:
Dåp, Nattverd
Offer:
Kirkens Nødhjelp
Tidspunkt:
18. aug. kl 11.00
Sted:
Lillestrøm kirke, Storgata 30, 2000 LILLESTRØM

Andre arrangementer fra Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen menigheter

Tid
Tittel
Sted
15. des. kl. 11.00
Lysmesse
Lillestrøm kirke
15. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skjetten menighetssenter
15. des. kl. 17.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
15. des. kl. 18.00
Gudstjeneste
Skedsmo kirke
22. des. kl. 11.00
Se Lillestrøm kirke
Skedsmo kirke
22. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
22. des. kl. 11.00
Se Lillestrøm kirke
Strømmen kirke
22. des. kl. 11.00
Se Lillestrøm kirke
Skjetten menighetssenter
24. des. kl. 12.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
24. des. kl. 12.00
Andakt på Skedsmotun
Skedsmo kirke
24. des. kl. 13.00
Julaftengudstjeneste
Skedsmo kirke
24. des. kl. 13.30
Gudstjeneste
Strømmen kirke
24. des. kl. 14.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
24. des. kl. 14.30
Julaftengudstjeneste
Skedsmo kirke
24. des. kl. 14.45
Gudstjeneste
Strømmen kirke
24. des. kl. 16.00
Julaftengudstjeneste
Skedsmo kirke
24. des. kl. 16.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
25. des. kl. 08.00
Ottesanggudstjeneste
Strømmen kirke
25. des. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Skedsmo kirke
25. des. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Strømmen kirke
25. des. kl. 13.00
Høytidsgudstjeneste
Lillestrøm kirke
26. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skedsmo kirke
26. des. kl. 11.00
Gudstjeneste på Libos
Lillestrøm kirke
29. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
31. des. kl. 23.15
Nyttårsaften-gudstjeneste
Lillestrøm kirke
1. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skedsmo kirke
5. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
5. jan. kl. 11.00
Høymesse
Skedsmo kirke
5. jan. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Lillestrøm kirke