Friluftsgudstjeneste på Nebbursvollen

Lillestrøm, Skedsmo og Strømmen menigheter

Prest/taler:
Jahn Aas
Medvirker/annen info:
Børre Velsrud
Innhold:
Dåp, Nattverd
Offer:
Kirkens Nødhjelp
Tidspunkt:
18. aug. kl 11.00
Sted:
Lillestrøm kirke, Storgata 30, 2000 LILLESTRØM