Sommergudstjenste

Voksen menighet

Prest/taler:
Prost Elisabeth Yrwing Guthus
Medvirker/annen info:
Organist Aejin Park. Salmer fra den verdensvide kirke.
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Kirkens Bymisjon
Tidspunkt:
2. aug. kl 11.00
Sted:
Voksen kirke, Jarbakken 7, 0767 OSLO