Ingen åpen kirke. Se Fossum kirke. Se hjemmesiden kirken.no/hfs for oppdateringer

Stovner menighet

Tidspunkt:
28. feb. kl 12.00
Sted:
Stovner kirke, Stovnerfaret 25, 0982 Oslo, 0982 OSLO