Gudstjeneste live i Nettkirken. Åpent for alle. Kontakt grunerlokka@metodistkirken.no for påkobling

Metodistkirken på Grünerløkka

Prest/taler:
Preken ved pastor Terje Nilsen
Medvirker/annen info:
Forbønnsavdeling. Min salme
Offer:
Metodistkirken på Grünerløkka
Tidspunkt:
25. apr. kl 11.00
Sted:
Metodistkirken på Grünerløkka, Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 OSLO