Gudstjeneste live i Nettkirken. Åpent for alle. Kontakt grunerlokka@metodistkirken.no for påkobling

Metodistkirken på Grünerløkka

Prest/taler:
Preken ved pastor Terje Nilsen: "Om å komme til seg selv"
Medvirker/annen info:
Skriftemål. Forbønnsavdeling. Min salme
Innhold:
Nattverd
Offer:
Metodistkirken på Grünerløkka
Tidspunkt:
2. mai. kl 11.00
Sted:
Metodistkirken på Grünerløkka, Thv. Meyersgt. 56 A, 0552 OSLO