Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
14. des. kl. 19.00
Julekonsert med barne og ungdomskoret
St. Johannes menighet
15. des. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
15. des. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
15. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
15. des. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
16. des. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
16. des. kl. 10.30
Bibelstudium - 11.45 Gudstjeneste
Adventistkirken Ulsrud
16. des. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
17. des. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste. Se Østerås kirke.
Grinilund kirke
17. des. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste. Se Bakkehaugen kirke
Vestre Aker kirke
17. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
17. des. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
17. des. kl. 09.00
Katekese messe på polsk
Mariakirken
17. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
17. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
17. des. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
17. des. kl. 09.30
Family Mass
Kristi Freds Kirke
17. des. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
17. des. kl. 11.00
Høymesse
SAGENE KIRKE
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Grini bedehus
17. des. kl. 11.00
Se Sagene
Ila kirke
17. des. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
17. des. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skjetten menighetssenter
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bærum Frikirke
17. des. kl. 11.00
Høymesse
Lovisenberg kirke
17. des. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
17. des. kl. 11.00
Högmässa
Svenska Margaretakyrkan
17. des. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke