Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
17. mar. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Skolegudstjeneste
Adventistkirken Betel
17. mar. kl. 13.00
Gudstjeneste
Lørenskog kirke
17. mar. kl. 17.00
Stor festvesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
17. mar. kl. 17.30
Tilbedelse m/søndagsmesse
Mariakirken
17. mar. kl. 18.00
Bønnemøte
Pilgrimsfolket på Dal
18. mar. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
18. mar. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
18. mar. kl. 09.00
Tilbedelse m/Messe på Polsk
Mariakirken
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
18. mar. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
18. mar. kl. 09.30
Family mass
Kristi Freds Kirke
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
18. mar. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Filadelfiakirken Oslo
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
18. mar. kl. 11.00
Se Skjetten menighetssenter
Strømmen kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
18. mar. kl. 11.00
Solidaritetsgudstjeneste
Hauketo-Prinsdal kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Misjonssalen Oslo
18. mar. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Trefoldighetskirken
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
Lambertseter kirke
18. mar. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
18. mar. kl. 11.00
Gottesdienst mit Kinderkirche und Taufe
Evanglische Gemeinde deutscher Sprache
18. mar. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet