Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
26. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
26. feb. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
26. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
26. feb. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
26. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
26. feb. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
26. feb. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
26. feb. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bryn kirke
26. feb. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
26. feb. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Hallvard kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Filadelfiakirken Oslo
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste m/søndagsskole
Storsalen
26. feb. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Misjonssalen Oslo
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste i Hauketo-Prinsdal kirke
Holmlia Kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo: Ryenberget kirke
26. feb. kl. 11.00
Ingen Gudstjeneste - se Bakkehaugen Kirke
Vestre Aker kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bærum Baptistkirke
26. feb. kl. 11.00
Messe på norsk
St.Olav domkirke
26. feb. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
26. feb. kl. 11.00
Høymesse
St. Mikael kirke
26. feb. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
26. feb. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
26. feb. kl. 11.00
liturgi på kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse Hl. Nikolai kirke
26. feb. kl. 11.00
FASTELAVENSSØNDAG
SAGENE KIRKE
26. feb. kl. 11.00
Worship Service in English
American Lutheran Congregation
26. feb. kl. 11.00
Høymesse
Hasle kirke
26. feb. kl. 11.00
Høymesse
Øvre Rælingen kirke