Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
29. jun. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
30. jun. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
1. jul. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
1. jul. kl. 18.00
Vekkelsesmøte
Pilgrimsfolket på Råholt
2. jul. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste kl 11 - Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
2. jul. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
2. jul. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
2. jul. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
2. jul. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
2. jul. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
2. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
Kristi Freds Kirke
2. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
2. jul. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
2. jul. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
2. jul. kl. 11.00
Sommerandakt
Oslo: Ryenberget kirke
2. jul. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
2. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tonsen kirke
2. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Vålerenga kirke
2. jul. kl. 11.00
høymesse
St. Hallvard kirke
2. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
PM Evangeliesalen Berøa
2. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Søndre Skøyen kapell
2. jul. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste, se Lovisenberg
Gamle Aker
2. jul. kl. 11.00
Høymesse
Øvre Rælingen kirke
2. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
Klemetsrud kirke
2. jul. kl. 11.00
Felles gudstjeneste i Centralkirken
Metodistkirken på Grünerløkka
2. jul. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
2. jul. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
2. jul. kl. 11.00
Se Grefsen kirke. Felles gudstjeneste med Grefsen.
Nordberg kirke
2. jul. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste Ås/Kroer/Nordby
Nordby kirke
2. jul. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation