Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
7. des. kl. 19.00
Adventsgudstjeneste
Langhus kirke
7. des. kl. 19.00
Onsdagskveld i advent
Oslo misjonskirke Betlehem
7. des. kl. 19.30
Hverdagsretreat - advent 2016
Mortensrud kirke
8. des. kl. 07.00
Roratemesse
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
8. des. kl. 18.00
Adventsandacht
Evanglische Gemeinde deutscher Sprache
10. des. kl. 10.00
Lørd. 10 Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
10. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nesodden kirke
10. des. kl. 13.00
Konsert til innsamling for kirkebygg
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
10. des. kl. 18.00
Filadelfiakirkens Julekonsert
Filadelfiakirken Oslo
10. des. kl. 18.00
Evangelisk møte
Pilgrimsfolket i Oslo
11. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 09.00
Msse
St. Dominikus KirkeDD
11. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
11. des. kl. 09.30
Family mass
Kristi Freds Kirke
11. des. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
11. des. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
11. des. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
11. des. kl. 10.15
Skriftemålsgudstjeneste
Lovisenberg kirke
11. des. kl. 11.00
Lucia--lysmesse
Nordstrand
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Mari kirke
11. des. kl. 11.00
Lysmesse
Ljan
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo Søndre Frikirke
11. des. kl. 11.00
Se. Sagene
Ila Kirke
11. des. kl. 11.00
Se Torshov kirke
Sinsen kirke
11. des. kl. 11.00
G11- med søndagskole
Storsalen
11. des. kl. 11.00
Høymesse
Oslo domkirke
11. des. kl. 11.00
Se Torshov
Lilleborg kirke
11. des. kl. 11.00
Høymesse
Rødtvet kirke
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sofiemyr kirke