Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
1. mar. kl. 12.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
1. mar. kl. 16.00
se, Sagene
Ila Kirke
1. mar. kl. 17.30
Askeonsdaggudstj. m/konfirmantene
Ormøy kirke
1. mar. kl. 17.30
Askeonsdagsmesse
Trefoldighetskirken
1. mar. kl. 18.00
Se Strømmen kirke
Skjetten menighetssenter
1. mar. kl. 18.00
Askeonsdag gudstjeneste
Asker kirke
1. mar. kl. 18.00
Askeonsdagsmesse
Nordstrand
1. mar. kl. 18.00
Askeonsdagsmesse
Grorud kirke
1. mar. kl. 18.00
ASKEONSDAG
SAGENE KIRKE
1. mar. kl. 18.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
1. mar. kl. 18.00
Askeonsdagsgudstjeneste med musikk, bønn og stillhet
Holmlia Kirke
1. mar. kl. 18.30
Askevielse og messe
St. Dominikus Kirke
1. mar. kl. 19.00
Fasteaksjonsgudstjeneste
Ås kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Jar kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Lilleborg kirke
1. mar. kl. 19.00
Fastegudstjeneste
Borgeskogen kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdag
Manglerud kirke
1. mar. kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste Askeonsdag
Langhus kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Skøyen kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Søndre Skøyen kapell
1. mar. kl. 19.00
Felles skriftemålsgudstjeneste
Bakkehaugen kirke
1. mar. kl. 19.00
Ash Wednesday / Said Communion
St Edmund`s Anglican Church
1. mar. kl. 19.00
Ash Wednesday Worship Service
American Lutheran Congregation
1. mar. kl. 19.00
Kristen meditasjon
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
1. mar. kl. 19.00
Fastegudstjeneste
Oslo: Ryenberget kirke
1. mar. kl. 19.00
Skriftemålsgudstjeneste
Haslum kirke
1. mar. kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste askeonsdag
Høvik kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagudstjeneste
Helgerud kirke
1. mar. kl. 19.00
Askeonsdagsgudstjeneste
Sofienberg kirke
1. mar. kl. 19.00
Kveldsmesse
Birkenes kirke