Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
22. sep. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
23. sep. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
23. sep. kl. 10.30
Gudstjeneste
Østenstad kirke
23. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Røyken kirke
23. sep. kl. 12.00
Dåpsgudstjeneste
Kråkstad kirke
23. sep. kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Jar kirke
23. sep. kl. 13.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke
23. sep. kl. 17.00
Torgmøte (værforbehold)
Gatemøte Karl Johan
24. sep. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
24. sep. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
24. sep. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
24. sep. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
24. sep. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
24. sep. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
24. sep. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
24. sep. kl. 11.00
Gudstjenste
Siggerud kirke
24. sep. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste - menighetsweekend
Bærum Frikirke
24. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste
Øståsen kirke
24. sep. kl. 11.00
Høsttakkefest
Kroer kirke
24. sep. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Bjørndal kirke
24. sep. kl. 11.00
Familiegudstjeneste og mukulagudstjeneste
Jar kirke
24. sep. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste grunnet menighetsweekend
Oslo Østre Frikirke
24. sep. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
24. sep. kl. 11.00
Høsttakkefest
Ås arbeidskirke
24. sep. kl. 11.00
Ingen Gudstjeneste, se Bjørndal kirke
Klemetsrud kirke
24. sep. kl. 11.00
Høymesse
Mortensrud kirke
24. sep. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
24. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
24. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tønsberg: Granly kirke
24. sep. kl. 11.00
Felles åpningsgudstjeneste i Oppsal kirke
Søndre Skøyen kapell