Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
29. sep. kl. 18.00
Mikkelsmess
St. Mikael og alle de hellige kirke
29. sep. kl. 18.30
Guddommelig barmhjertighetsbønn på vietnamesisk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
30. sep. kl. 12.00
Tilbedelse av Alterets helligste Sakrament
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
1. okt. kl. 10.00
Liturgi på norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
1. okt. kl. 10.00
Lørd. 10 Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
1. okt. kl. 10.30
Bibelstud. 11.45 Gudstj.
Adventistkirken Ulsrud
2. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
2. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus KirkeDD
2. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
2. okt. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
2. okt. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
2. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
2. okt. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
2. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
2. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skøyen kirke
2. okt. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus KirkeDD
2. okt. kl. 11.00
Høymesse
Nordberg kirke
2. okt. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
2. okt. kl. 11.00
Søndagsmøte
Oslo: Ryenberget kirke
2. okt. kl. 11.00
Felles gudstj. i Søndre Skøyen kapell
Søndre Skøyen kapell
2. okt. kl. 11.00
Høymesse
Hakadal Kirke
2. okt. kl. 11.00
Høymesse
Frogner kirke
2. okt. kl. 11.00
HØYMESSE
SAGENE KIRKE
2. okt. kl. 11.00
Høymesse
St. Mikael og alle de hellige kirke
2. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
2. okt. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St.Joseph kirke
2. okt. kl. 11.00
Høgmesse
St Olav kyrkje
2. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nesodden kirke
2. okt. kl. 11.00
G11 med øndagskole
Storsalen
2. okt. kl. 11.00
Högmässa på den Helige Mikaels dag
Svenska Margaretakyrkan