Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
19. apr. kl. 18.15
Kveldsgudstjeneste
Ris kirke
19. apr. kl. 19.00
LYSVESPER
SAGENE KIRKE
20. apr. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
20. apr. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
20. apr. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
21. apr. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Sanggudstjeneste
Adventistkirken Betel
21. apr. kl. 11.00
Israeldag
Skauen kr. skole, Skien
22. apr. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 08.30
Tilbedelse m/Messe på Polsk
Mariakirken
22. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
22. apr. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
22. apr. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
22. apr. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
22. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk
Kristi Freds Kirke
22. apr. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
22. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo: Ryenberget kirke
22. apr. kl. 11.00
Formiddagsmøte
Saron Groruddalen pinsemenighet.
22. apr. kl. 11.00
Høymesse
Gamle Aker
22. apr. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Misjonssalen Oslo
22. apr. kl. 11.00
høymesse
St. Hallvard kirke
22. apr. kl. 11.00
Høymesse
Bygdøy kirke
22. apr. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
22. apr. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
22. apr. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
22. apr. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
22. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
22. apr. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Hauketo-Prinsdal kirke
22. apr. kl. 11.00
Høymesse
St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell