Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
18. mar. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.00
Tilbedelse m/Messe på Polsk
Mariakirken
18. mar. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
18. mar. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
18. mar. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
18. mar. kl. 09.30
Family mass
Kristi Freds Kirke
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
18. mar. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. mar. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
18. mar. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
18. mar. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
18. mar. kl. 11.00
Musikkgudstjeneste
Frelsesarmeen, Templet korps (menighet)
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Filadelfiakirken Oslo
18. mar. kl. 11.00
Solidaritetsgudstjeneste
Hauketo-Prinsdal kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
18. mar. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Lillestrøm kirke
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
Røa kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo Vestre Frikirke
18. mar. kl. 11.00
Gottesdienst mit Kinderkirche und Taufe
Evanglische Gemeinde deutscher Sprache
18. mar. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
18. mar. kl. 11.00
Diakonigudstjeneste
Mortensrud kirke
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
Lambertseter kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tørvikbygs bedehus
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste for alle
Oslo Sentrum Baptistkirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Trefoldighetskirken
18. mar. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
18. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skjetten menighetssenter
18. mar. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation
18. mar. kl. 11.00
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
18. mar. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
DELK-kirken i Bergen