Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
22. feb. kl. 18.00
Fastegudstjeneste
Lovisenberg kirke
23. feb. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
23. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
23. feb. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
24. feb. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
25. feb. kl. 00.00
Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
25. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
25. feb. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
25. feb. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
25. feb. kl. 09.00
Msza po polsku / messe på polsk
Mariakirken
25. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
25. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
25. feb. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
25. feb. kl. 09.30
Family Mass
Kristi Freds Kirke
25. feb. kl. 10.00
Guddommelig liturgi
Maria Bebudelse ortodokse kirke
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
25. feb. kl. 11.00
Worship Service in English
American Lutheran Congregation
25. feb. kl. 11.00
Högmässa
Svenska Margaretakyrkan
25. feb. kl. 11.00
Høymesse
Skedsmo kirke
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sinsen kirke
25. feb. kl. 11.00
Søndagsmøte
Tønsberg: Granly kirke
25. feb. kl. 11.00
G11 m søndagsskole
Storsalen
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Frelsesarmeen, Templet korps (menighet)
25. feb. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ja til Livet
25. feb. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste, se Mortensrud
Klemetsrud kirke
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skjetten menighetssenter
25. feb. kl. 11.00
Høymesse
Øvre Rælingen kirke
25. feb. kl. 11.00
se Røa
Sørkedalen kirke
25. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke