Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
28. jul. kl. 18.00
Bønn møter
Dayspring Church Stavanger
29. jul. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
29. jul. kl. 18.00
Torgmøte ved Stortinget
Gatemøte Karl Johan
29. jul. kl. 18.00
Olsokgudstjeneste
Åros kirke
29. jul. kl. 18.00
Olsokmesse
Skedsmo kirke
29. jul. kl. 18.00
Olsokgudstjeneste
Kråkstad kirke
29. jul. kl. 18.15
Olsokgudstjeneste i Maridalen kirke
Nordberg kirke
29. jul. kl. 18.15
Olsok-gudstjeneste
Maridalen kirke
29. jul. kl. 19.00
Olsokgudstjeneste
Haslum kirke
29. jul. kl. 19.00
Olsokgudstjeneste i Haslum kirke. Felles for Haslum og Jar menigheter
Jar kirke
29. jul. kl. 20.00
Olsok-konsert med Frøydis Grorud
Åros kirke
30. jul. kl. 00.00
Ingen gudstjeneste kl 11 - Se Vestre Aker kirke
Bakkehaugen kirke
30. jul. kl. 08.00
Messe på polsk
St.Olav domkirke
30. jul. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
30. jul. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
30. jul. kl. 09.30
Messe på norsk
St.Joseph kirke
30. jul. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
30. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Olav domkirke
30. jul. kl. 10.30
Se Hasle kirke
Sinsen kirke
30. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
30. jul. kl. 11.00
Sommergudstjeneste
Misjonssalen Oslo
30. jul. kl. 11.00
Sommerandakt
Oslo: Ryenberget kirke
30. jul. kl. 11.00
Felles høymesse i Grorud kirke
Rødtvet kirke
30. jul. kl. 11.00
Se Grefsen kirke
Nordberg kirke
30. jul. kl. 11.00
Høymesse
Øvre Rælingen kirke
30. jul. kl. 11.00
Fellesgdustjeneste Ås/Kroer/Nordby
Nordby kirke
30. jul. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet, Bredtvet kirke
30. jul. kl. 11.00
Felles høymesse i Grorud kirke
Romsås kirke
30. jul. kl. 11.00
Sommergudstjeneste
Frelsesarmeen, Templet korps (menighet)
30. jul. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet