Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
17. aug. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
17. aug. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
17. aug. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
18. aug. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
19. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
19. aug. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
19. aug. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
19. aug. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
19. aug. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
19. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
19. aug. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
19. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
19. aug. kl. 10.00
Ikke gudstjeneste, se Røa
Sørkedalen kirke
19. aug. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
19. aug. kl. 10.30
Pilegrimsvandring til Mari kirke, oppmøte i Andersrudveien
Mari kirke
19. aug. kl. 11.00
liturgi på kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
19. aug. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Holmenkollen kapell
19. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ski nye kirke
19. aug. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sofiemyr kirke
19. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste - Samlingssøndag
Frelsesarmeen Oslo 3.korps
19. aug. kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Bygdøy kirke: se Frogner kirke
Bygdøy kirke
19. aug. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
19. aug. kl. 11.00
Se Torshov
Lilleborg kirke
19. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Østre Aker kirke
19. aug. kl. 11.00
Se Ila
SAGENE KIRKE
19. aug. kl. 11.00
Høgmesse
St Olav kyrkje
19. aug. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Gamle Aker
19. aug. kl. 11.00
Høymesse
Høvik kirke
19. aug. kl. 11.00
Høymesse
Ila kirke
19. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Kråkstad kirke