Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
5. aug. kl. 18.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
5. aug. kl. 21.00
Ord for kvelden
Internett - Facebook, hjemmeside
6. aug. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
7. aug. kl. 18.00
Forbønnsgudstjeneste til Gudfødersken
Maria Bebudelse ortodokse kirke
8. aug. kl. 10.00
Lørd. 10.00 Bibelstud 11.15 Gudstj
Adventistkirken Betel
8. aug. kl. 18.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
8. aug. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
8. aug. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
9. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
9. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
9. aug. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
9. aug. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
9. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
9. aug. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
9. aug. kl. 09.30
Messe på ukrainsk (lille sal) - max 25 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
9. aug. kl. 09.30
Messe på norsk - max 90 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
9. aug. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
9. aug. kl. 10.00
liturgipå kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
9. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste i Domkirken sokn. Se Oslo Domkirke.
Oslo domkirke
9. aug. kl. 11.00
Høymesse
Oslo domkirke
9. aug. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste - se Siggerud kirke
Langhus kirke
9. aug. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste
Siggerud kirke
9. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Slemmestad kirke
9. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
9. aug. kl. 11.00
Hasle kirke stengt på grunn av rehabilitering. Se Sinsen kirke.
Hasle kirke
9. aug. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
9. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Kongsdelene kirke
9. aug. kl. 11.00
Se Strømmen kirke
Skjetten menighetssenter
9. aug. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste
Furuset kirke
9. aug. kl. 11.00
Sudstjeneste
Strømmen kirke