Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
26. sep. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
26. sep. kl. 19.00
Messe på tamilsk
St. Johannes menighet
27. sep. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
27. sep. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
27. sep. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
28. sep. kl. 10.00
Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
28. sep. kl. 12.00
Høgmesse
Betania
28. sep. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
28. sep. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
29. sep. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
29. sep. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
29. sep. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
29. sep. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
29. sep. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
29. sep. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
29. sep. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
29. sep. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
29. sep. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
29. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste med Tro og Lys
Lambertseter kirke
29. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste og høstakkefest
SAGENE KIRKE
29. sep. kl. 11.00
Worship service in English
American Lutheran Congregation
29. sep. kl. 11.00
MIkkelsmesse
Lillestrøm kirke
29. sep. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
29. sep. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
29. sep. kl. 11.00
Högmässa
Margaretakyrkan
29. sep. kl. 11.00
Mikkelsmesse
Asker kirke
29. sep. kl. 11.00
se Bekkelaget
Ormøy kirke
29. sep. kl. 11.00
Høymesse
Nordberg kirke
29. sep. kl. 11.00
Gudstjeneste i Hauketo-Prinsdal Kirke
Holmlia Kirke
29. sep. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste
Kolbotn kirke