Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
1. apr. kl. 00.00
AVLYST Fastegudstjeneste
Bekkelaget kirke
1. apr. kl. 00.00
AVLYST Andakt med ønskesang
Bekkelagshjemmets kapell
1. apr. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:
Sagene kirke
1. apr. kl. 16.00
De forutviede gavers liturgi på kirkeslavisk/norsk.
Vår Frelsers ortodokse kirke
2. apr. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:
Sagene kirke
2. apr. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
2. apr. kl. 19.00
Fastegudstjeneste
Lovisenberg kirke
2. apr. kl. 19.00
Messe på tamilsk
St. Johannes menighet
2. apr. kl. 19.00
LYSVESPER er avlyst, neste Lysvesper 10. september
Sagene kirke
3. apr. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face:
Sagene kirke
3. apr. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
3. apr. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
3. apr. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
4. apr. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke, over nett på hjemmesiden og face
Sagene kirke
4. apr. kl. 10.00
Liturgi på norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
4. apr. kl. 11.30
AVLYST. Se på http://taler.sdak.no/live/
Adventistkirken Betel
4. apr. kl. 18.00
Palmesøndagsmesse på Polsk - Avlyst
Mariakirken
4. apr. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
5. apr. kl. 00.00
AVLYST Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
5. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
5. apr. kl. 09.00
Palmesøndag i påskeportalen, se også Lilleborg kirke
Sagene kirke
5. apr. kl. 09.00
Palmesøndag - Messe på Polsk med palmevigsel - prosesjon AVLYST
Mariakirken
5. apr. kl. 09.30
Fromesse -avlyst
St. Hallvard kirke
5. apr. kl. 09.30
Messe på ukrainsk i lille sal - avlyst
St. Hallvard kirke
5. apr. kl. 09.30
Messe på engelsk strømmes på www.stolavmenighet.info og Facebook.com/St.Olav.Oslo
St. Olav domkirke
5. apr. kl. 10.00
Gudstjeneste palmesøndag Grorud menighet på Facebook
Grorud kirke
5. apr. kl. 11.00
Felles gudstjeneste palmesøndag Grorud kirke
Rødtvet kirke
5. apr. kl. 11.00
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
5. apr. kl. 11.00
Nettgudstjeneste
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
5. apr. kl. 11.00
Se kirken.no, Facebook og NRK
Asker kirke