Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
16. jan. kl. 17.30
Onsdagsmesse
Trefoldighetskirken
17. jan. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
18. jan. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
19. jan. kl. 10.00
Liturgi på kirksl/norsk. Theofani - Herrens Dåp
Vår Frelsers ortodokse kirke
19. jan. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
19. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
20. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
20. jan. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
20. jan. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
20. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
20. jan. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
20. jan. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
20. jan. kl. 11.00
Høymesse
Ullern
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Grorud kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østerås kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Strømmen kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Rødtvet kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nærsnes kirke
20. jan. kl. 11.00
Y`s Mens internasjonale kirkedag
Østenstad kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste "Min Gud"
Frelsesarmeen på Grønland
20. jan. kl. 11.00
høymesse
St. Hallvard kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sørum kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skedsmo kirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo Østre Frikirke
20. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Hauketo-Prinsdal kirke