Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
15. jun. kl. 10.00
Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
15. jun. kl. 10.00
Yogagudstjeneste
Fagerborg kirke
15. jun. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
15. jun. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
16. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
16. jun. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
16. jun. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
16. jun. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
16. jun. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
16. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
16. jun. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
16. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
16. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ås arbeidskirke
16. jun. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Kråkstad kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bærum Misjonskirke
16. jun. kl. 11.00
Pilegrimsmesse
Ris kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste. Takkedag.
Centralkirken
16. jun. kl. 11.00
Høymesse
SAGENE KIRKE
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Gjøfjell kirke
16. jun. kl. 11.00
Menighetstur til Lillomarkskapellet 14-16 juni
Oslo Sentrum Baptistkirke
16. jun. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Langhus kirke
16. jun. kl. 11.00
Sommergudstjeneste - skaperverkets dag
Holmenkollen kapell
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Heggedal kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Mari kirke
16. jun. kl. 11.00
Morgengudstjeneste kl. 11
Storsalen
16. jun. kl. 11.00
Skaperverkets dag friluftsgudstjeneste
Tanum kirke
16. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ullensaker Frikirke