Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
20. okt. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
20. okt. kl. 13.00
Åpen dåpsgudstjeneste
Ås arbeidskirke
20. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
21. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
21. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
21. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
21. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. okt. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
21. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
21. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
21. okt. kl. 10.00
Ingen gudstjeneste, se Røa
Sørkedalen kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østfold menighet, Missingmyra bedehus
21. okt. kl. 11.00
Høymesse
Røa kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tørvikbygs bedehus
21. okt. kl. 11.00
Høymesse
Snarøya kirke
21. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Voksen kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store
Østenstad kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
21. okt. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skøyen kirke
21. okt. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
21. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Bærum Frikirke
21. okt. kl. 11.00
Høymesse
Ila kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
PM Evangeliesalen Berøa
21. okt. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
21. okt. kl. 11.00
Global messe
Asker kirke
21. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Grorud kirke