Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
31. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
31. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
31. mai. kl. 08.00
Messe på norsk - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
31. mai. kl. 08.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
31. mai. kl. 09.00
Messe.
St. Dominikus Kirke
31. mai. kl. 09.00
Første Pinsedag - Messe på polsk
Mariakirken
31. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
31. mai. kl. 09.30
Familiegudstjeneste
Grefsen
31. mai. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
31. mai. kl. 09.30
Messe på norsk - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
31. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
31. mai. kl. 09.30
Messe på ukrainsk (lille sal) - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
31. mai. kl. 10.00
Høytidsgudstjeneste
DELK-kirken i Bergen
31. mai. kl. 10.30
Kort nattverdgudstjeneste kl. 1030+1115
Lilleborg kirke
31. mai. kl. 11.00
Høytidsgudtjeneste
Voksen kirke
31. mai. kl. 11.00
Felles gudstjeneste i Oppsal kirke - Opptil 50 deltakere
Søndre Skøyen kapell
31. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Tanum kirke
31. mai. kl. 11.00
Høymesse
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
31. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Holmen kirke
31. mai. kl. 11.00
Pinsedagsgudstjeneste
Paulus kirke
31. mai. kl. 11.00
Felles nettgudstjeneste - Pinsegudstjeneste
Storsalen
31. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Misjonssalen Oslo
31. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Asker kirke
31. mai. kl. 11.00
Høymesse.
St. Dominikus Kirke
31. mai. kl. 11.00
Felles pinsegudstjeneste i Furuset kirke sammen med Furuset menighet
Ullensaker Frikirke
31. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Snarøya kirke
31. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med begrenset antall personer, opp til 50 stk
Ullern
31. mai. kl. 11.00
Pinsegudstjeneste på internett
Internett - Facebook, hjemmeside
31. mai. kl. 11.00
Pinsedagsgudstjeneste
Oslo Søndre Frikirke
31. mai. kl. 11.00
Høymesse
St. Johannes Døperen kirke, Nordre kapell