Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
17. sep. kl. 17.30
Choral Evensong / Oslo Kulturnatt
St Edmund`s Anglican Church
18. sep. kl. 09.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Åros kirke
18. sep. kl. 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kongsdelene kirke
18. sep. kl. 10.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lillestrøm kirke
18. sep. kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ski nye kirke
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Teglen, Spikkestad kirke-og kultursenter
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Nærsnes kirke
18. sep. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Høvik kirke
18. sep. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Sørkedalen kirke
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Østerås kirke
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjon
Nordstrand Kirke
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Uranienborg kirke
18. sep. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Åros kirke
18. sep. kl. 11.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lillestrøm kirke
18. sep. kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndre Skøyen kapell
18. sep. kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Langhus kirke
18. sep. kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ski nye kirke
18. sep. kl. 12.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kongsdelene kirke
18. sep. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Uranienborg kirke
18. sep. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Nærsnes kirke
18. sep. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lillestrøm kirke
18. sep. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Østerås kirke
18. sep. kl. 13.00
Konfirmasjon
Nordstrand Kirke
18. sep. kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Røyken kirke
18. sep. kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kongsdelene kirke
18. sep. kl. 14.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Oppsal kirke
18. sep. kl. 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Lillestrøm kirke
18. sep. kl. 14.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Nærsnes kirke
18. sep. kl. 14.30
Dåpsgudstjeneste
Høvik kirke
18. sep. kl. 15.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Østerås kirke