Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
27. jan. kl. 12.00
Åpen kirke
Asker kirke
29. jan. kl. 10.00
Lørd. 10.00 Bibelstud 11.15 Gudstj
Adventistkirken Betel
29. jan. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
29. jan. kl. 17.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
29. jan. kl. 18.00
Messe på polsk
Mariakirken
29. jan. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
29. jan. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
30. jan. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
30. jan. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
30. jan. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
30. jan. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
30. jan. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
30. jan. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
30. jan. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
30. jan. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
30. jan. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
30. jan. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
30. jan. kl. 11.00
Høymesse
Ljan Kirke
30. jan. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vålerenga kirke
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
Voksen kirke
30. jan. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Hallvard kirke
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Nordstrand Kirke
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Søndre Skøyen kapell
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Haslum kirke
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
30. jan. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
30. jan. kl. 11.00
Høymesse
Mari kirke
30. jan. kl. 11.00
Den guddommelige liturgi
Hellige Hallvard Ortodokse Kirke
30. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sagene kirke