Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
21. feb. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
21. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
21. feb. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
22. feb. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
22. feb. kl. 10.00
Liturgi på kirkeslavisk/norsk. Panihida.
Vår Frelsers ortodokse kirke
22. feb. kl. 10.00
Yogagudstjeneste
Fagerborg kirke
22. feb. kl. 10.00
Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
22. feb. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
22. feb. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
22. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
22. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
22. feb. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
23. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. feb. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
23. feb. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
23. feb. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
23. feb. kl. 09.30
Fromesse
St. Hallvard kirke
23. feb. kl. 09.30
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
23. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
23. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
23. feb. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
23. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bryn kirke
23. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
PM Evangeliesalen Berøa
23. feb. kl. 11.00
Sprell levende gudstjeneste
Birkeland Bedehus
23. feb. kl. 11.00
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
23. feb. kl. 11.00
Høymesse
Høvik kirke
23. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste felles med Haslum i Haslum kirke
Jar kirke
23. feb. kl. 11.00
liturgi på kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
23. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Vegusdal kyrkje