Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
1. feb. kl. 08.00
Morgenbønn i gatekapellet i Asker
Gatekapellet i Asker
1. feb. kl. 17.00
Vesper og vannvelsignelse
Maria Bebudelse ortodokse kirke
1. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
1. feb. kl. 20.30
Musikkandakt. Kveldsbønn.
Østenstad kirke
2. feb. kl. 10.00
Liturgi
Maria Bebudelse ortodokse kirke
2. feb. kl. 11.00
Messe på vietnamesisk
St. Johannes menighet
2. feb. kl. 12.00
Åpen kirke kl. 12.00-14.00
Asker kirke
2. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
2. feb. kl. 20.00
Nyttårskonsert
Asker kirke
3. feb. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
3. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
3. feb. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
4. feb. kl. 10.00
Liturgi på norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
4. feb. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
4. feb. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
4. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
4. feb. kl. 19.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
5. feb. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
5. feb. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
5. feb. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
5. feb. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
5. feb. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
5. feb. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
5. feb. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
5. feb. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
5. feb. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
5. feb. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
5. feb. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
5. feb. kl. 10.00
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke