Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
13. nov. kl. 13.30
Eldres kirkedag
Vålerenga kirke
13. nov. kl. 19.00
Kirkeforum
Borgeskogen kirke, Porsgrunn
13. nov. kl. 19.30
Vesper
Skoklefall kirke
13. nov. kl. 19.30
Taizegudstjeneste
Voksen kirke
14. nov. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
14. nov. kl. 18.30
Pilegrimsgudstjeneste
Gamle Aker
14. nov. kl. 19.00
Kveldsmesse
Øvre Rælingen kirke
14. nov. kl. 19.00
Messe på tamilsk
St. Johannes menighet
15. nov. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
15. nov. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
15. nov. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
16. nov. kl. 10.00
Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
16. nov. kl. 11.00
Church Christmas Bazaar at Swedish Church Hall, Hammersborg torg, Oslo
St Edmund`s Anglican Church
16. nov. kl. 13.00
Åpen dåpsgudstjeneste
Nordby kirke
16. nov. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
16. nov. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
16. nov. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
16. nov. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
16. nov. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
17. nov. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
17. nov. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
17. nov. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
17. nov. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
17. nov. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
17. nov. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
17. nov. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
17. nov. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
17. nov. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
17. nov. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
17. nov. kl. 10.00
Familiegudstjeneste
Sørkedalen kirke