Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
25. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. aug. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
25. aug. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
25. aug. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
25. aug. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
25. aug. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
25. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. aug. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
25. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
25. aug. kl. 10.00
Gudstjenestehelg i Neiden
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
25. aug. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
25. aug. kl. 10.00
Gudstjeneste
Sørkedalen kirke
25. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bærum Frikirke
25. aug. kl. 11.00
Generasjonsgudstjeneste
Frelsesarmeen Oslo 3.korps
25. aug. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Stovner og Høybråten. Kirkeskyss kun til Stovner. Ring lørdag for avtale
Fossum kirke
25. aug. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
25. aug. kl. 11.00
Högmässa
Margaretakyrkan
25. aug. kl. 11.00
Se info Oppsal kirke
Søndre Skøyen kapell
25. aug. kl. 11.00
Stengt p.g.a. rehabilitering. Se Lilleborg
Torshov
25. aug. kl. 11.00
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
25. aug. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
25. aug. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
25. aug. kl. 11.00
Willkommens-Gottesdienst mit Abendmahl
Evanglische Gemeinde deutscher Sprache
25. aug. kl. 11.00
Familiegudstjeneste med "Helt førsteklasses". Utdeling av 6års-bok.
Sinsen kirke
25. aug. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
25. aug. kl. 11.00
Samlingsdag
Øståsen kirke
25. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bekkelaget kirke
25. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste. Samlingsdag.
Centralkirken
25. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
25. aug. kl. 11.00
Trinity 10 / Sung Communion
St Edmund`s Anglican Church