Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
8. des. kl. 08.00
Morgenbønn i gatekapellet
Gatekapellet i Asker
8. des. kl. 11.00
Messe på vietnamesisk
St. Johannes menighet
8. des. kl. 11.30
Åpen kirke.
Vardåsen kirke
8. des. kl. 12.00
Åpen kirke.
Asker kirke
8. des. kl. 17.30
Bibeltime/temakveld
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
8. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
9. des. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
9. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
9. des. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
10. des. kl. 15.00
Julekonsert
Filadelfiakirken Oslo
10. des. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
10. des. kl. 17.00
Konsert
Sørkedalen kirke
10. des. kl. 18.00
Messe på polsk
Mariakirken
10. des. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 18.00
Julekonsert
Filadelfiakirken Oslo
10. des. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
10. des. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
10. des. kl. 19.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
11. des. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
11. des. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
11. des. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
11. des. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
11. des. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
11. des. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
11. des. kl. 10.00
Lliturgi på kirkeslavisk og norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
11. des. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
11. des. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Oppsal kirke