Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
20. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
20. okt. kl. 09.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
20. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
20. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
20. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
20. okt. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
20. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
20. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
20. okt. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
20. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste for alle!
Oslo Søndre Frikirke
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
SAGENE KIRKE
20. okt. kl. 11.00
Høymesse
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
20. okt. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lillestrøm kirke
20. okt. kl. 11.00
Messe på norsk
St. Olav domkirke
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Haslum kirke
20. okt. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
20. okt. kl. 11.00
Worship service, in English, with Holy Communion
American Lutheran Congregation
20. okt. kl. 11.00
Misjonsgudsteneste
Bekkelaget kirke
20. okt. kl. 11.00
Messe på kroatisk
St. Joseph kirke
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
SEM-huset
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste.
Asker kirke
20. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Voksen kirke
20. okt. kl. 11.00
Høgmesse
St Olav kyrkje
20. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nesodden kirke
20. okt. kl. 11.00
Søndagsmøte
Oslo: Ryenberget kirke
20. okt. kl. 11.00
Högmässa
Margaretakyrkan
20. okt. kl. 11.00
Hasle kirke stengt på grunn av rehabilitering. Se Sinsen kirke.
Hasle kirke
20. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste. Utdeling av 4års bok.
Sinsen kirke