Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
21. jul. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
22. jul. kl. 00.00
Se Vestre Aker Kirke
Bakkehaugen kirke
22. jul. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
22. jul. kl. 08.00
Messe på italiensk
St. Joseph kirke
22. jul. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
22. jul. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
22. jul. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
22. jul. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
22. jul. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
22. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
22. jul. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
St. Dominikus Kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse med markering av 22. juli
Oslo domkirke
22. jul. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste
Ski nye kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
Uranienborg kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
22. jul. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste
Langhus kirke
22. jul. kl. 11.00
Felles sommergudstjeneste
Kolbotn kirke
22. jul. kl. 11.00
liturgi på kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
Haugerud kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
Gamle Aker
22. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
Asker kirke
22. jul. kl. 11.00
Worship Service in English
American Lutheran Congregation
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
Torshov kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
Rælingen kirke
22. jul. kl. 11.00
Se Torshov
Lilleborg kirke
22. jul. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sinsen kirke
22. jul. kl. 11.00
Felles gudstjeneste i Bryn kirke
Lommedalen kirke
22. jul. kl. 11.00
Fellesgudstjeneste, se Holmenkollen kapell
Ris kirke
22. jul. kl. 11.00
Høymesse
St.Mikael kirke