Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
23. mai. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
23. mai. kl. 19.00
Messe på tamilsk
St. Johannes menighet
24. mai. kl. 16.00
Sakramenttilbedelse
St. Johannes menighet
24. mai. kl. 17.15
Domkirkeakademiet: Esra Duzen
Oslo domkirke
24. mai. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
24. mai. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
25. mai. kl. 10.00
Lørd. Bibelstudium 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
25. mai. kl. 10.00
Yogagudstjeneste
Fagerborg kirke
25. mai. kl. 10.30
Konfirmasjonsgudstjeneste
Fet kirke
25. mai. kl. 11.00
Konfirmasjon
Skedsmo kirke
25. mai. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Røa kirke
25. mai. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Oslo misjonskirke Betlehem
25. mai. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Birkenes kirke
25. mai. kl. 12.00
Konfirmasjon
Kråkstad kirke
25. mai. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Røa kirke
25. mai. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Birkenes kirke
25. mai. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Dalen kirke
25. mai. kl. 13.00
Konfirmasjon
Skedsmo kirke
25. mai. kl. 18.00
Søndags messe på polsk
Mariakirken
25. mai. kl. 18.00
Første søndagsmesse
St. Johannes menighet
26. mai. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
26. mai. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
26. mai. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
26. mai. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
26. mai. kl. 09.30
Easter 6 / Service of Holy Communion/Said Communion
St Edmund`s Anglican Church
26. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
26. mai. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
26. mai. kl. 09.30
messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
26. mai. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
26. mai. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke