Velkommen til Gudstjenestelisten!

Her kan du finne gudstjenesteprogrammet til norske menigheter som har registrert seg som brukere hos oss. Menigheter som i tillegg er betalende abonnenter får sine gudstjenesteprogram på trykk i Vårt Land og Aftenposten.

Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
21. jun. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
21. jun. kl. 19.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
22. jun. kl. 10.00
Minnegudstjeneste for hensovne.
Vår Frelsers ortodokse kirke
22. jun. kl. 10.30
Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
22. jun. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
22. jun. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
22. jun. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
22. jun. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
22. jun. kl. 19.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
23. jun. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
23. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
23. jun. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
23. jun. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
23. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
23. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
23. jun. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
23. jun. kl. 10.00
Liturgi på gresk/norsk, vesper m/ knefallsbønnene
Maria Bebudelse ortodokse kirke
23. jun. kl. 10.00
Pinse. Liturgi på kirkeslavisk
Vår Frelsers ortodokse kirke
23. jun. kl. 10.00
liturgi på norsk og kirkeslavisk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
23. jun. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Den lutherske kirke i Ofoten og Sør-Troms
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Oppsal kirke
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Harestua kapell
23. jun. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Mortensrud Frikirke
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Røa kirke
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
23. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste med nattverd
Den lutherske kirke i Trondheim
23. jun. kl. 11.00
Høymesse
Vestre Aker kirke
23. jun. kl. 11.00
Felles gudstjeneste i Oppsal kirke.
Søndre Skøyen kapell