Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
7. okt. kl. 12.00
Sjømannskirke-kafé i høstferien/кафе під час осінніх канікул
Greverud kirke
8. okt. kl. 17.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
8. okt. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
8. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
8. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
8. okt. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
9. okt. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
9. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
9. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
9. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
9. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
9. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
9. okt. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
9. okt. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
9. okt. kl. 10.00
Den guddommelige liturgi på kirkeslavisk og norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
9. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
9. okt. kl. 11.00
Høymesse
Nordberg kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd
Bøler kirke
9. okt. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordby kirke
9. okt. kl. 11.00
Åpen kirke
Oslo Søndre Frikirke
9. okt. kl. 11.00
Høymesse
Torshov kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Den lutherske kirke i Ålesund
9. okt. kl. 11.00
Den guddommelige liturgi
Hellige Hallvard Ortodokse Kirke
9. okt. kl. 11.00
Worship service in English at the church and online at www.facebook.com/alcoslo/
American Lutheran Congregation
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
9. okt. kl. 11.00
Høymesse
Bygdøy kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Gjøfjell kirke
9. okt. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste. Se Vestre Aker kirke.
Bakkehaugen kirke