Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
19. aug. kl. 10.00
Liturgi på kirkeslavisk og norsk. Kristi Forklarelse
Vår Frelsers ortodokse kirke
19. aug. kl. 18.00
Gudstjeneste før konfirmasjon
Lunner kirke
20. aug. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
20. aug. kl. 17.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
20. aug. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
20. aug. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
20. aug. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
21. aug. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
21. aug. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
21. aug. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
21. aug. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
21. aug. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
21. aug. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
21. aug. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
21. aug. kl. 10.00
Liturgi på kirkeslavisk og norsk
Vår Frelsers ortodokse kirke
21. aug. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
21. aug. kl. 10.00
liturgi på norsk og kirkeslavisk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
21. aug. kl. 11.00
Semesterstart - gudstjeneste
Lommedalen kirke
21. aug. kl. 11.00
Høymesse på norsk
Mariakirken
21. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste med innslag fra Amaliedagene
Ris kirke
21. aug. kl. 11.00
Skolestartgudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.
Oppsal kirke
21. aug. kl. 11.00
Høymesse
Voksen kirke
21. aug. kl. 11.00
Felles sommergudstjeneste
Hasle kirke
21. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Skårer kirke
21. aug. kl. 11.00
Høymesse
Bygdøy kirke
21. aug. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Hallvard kirke
21. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lambertseter kirke
21. aug. kl. 11.00
Stille andakt
Kvekersamfunnet
21. aug. kl. 11.00
Se Bygdøy kirke
Frogner kirke
21. aug. kl. 11.00
Gudstjeneste
Bryn kirke