Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
2. jun. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke
Sagene kirke
3. jun. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke
Sagene kirke
3. jun. kl. 21.00
Ord for kvelden
Internett - Facebook, hjemmeside
4. jun. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke
Sagene kirke
5. jun. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke
Sagene kirke
6. jun. kl. 08.30
Morgengudstjeneste fra Sagene kirke
Sagene kirke
6. jun. kl. 11.15
Gudstj. direkte på You Tube kl. 11.15 nest siste gang
Adventistkirken Betel
6. jun. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
6. jun. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
6. jun. kl. 18.00
Messe på polsk
Mariakirken
6. jun. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 08.00
Messe på norsk - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
7. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 08.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
7. jun. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
7. jun. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
7. jun. kl. 09.30
Messe på ukrainsk (lille sal) - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
7. jun. kl. 09.30
Messe på polsk
St. Johannes menighet
7. jun. kl. 09.30
Messe på norsk - max 50 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
7. jun. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
7. jun. kl. 09.30
Familiegudstjeneste
Grefsen
7. jun. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
7. jun. kl. 11.00
Høymesse
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
7. jun. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
7. jun. kl. 11.00
Se Strømmen kirke
Skjetten menighetssenter
7. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste ( påmelding på våre nettsider)
Fjellhamar kirke
7. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Lommedalen kirke
7. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Østenstad kirke
7. jun. kl. 11.00
Første skritt- gudstjeneste
Snarøya kirke