Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
17. nov. kl. 10.00
Lørd. Bibelstud. 11.15 Gudstjeneste
Adventistkirken Betel
17. nov. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Gamle Aker
17. nov. kl. 13.00
Gudstjeneste
Lørenskog kirke
17. nov. kl. 18.00
Jazzkonsert
Vardåsen kirke
18. nov. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
18. nov. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
18. nov. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
18. nov. kl. 09.30
Messe på engelsk
St.Elisabeth kirke (tidl. Kristi Freds kirke)
18. nov. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
18. nov. kl. 09.30
fromesse
St. Hallvard kirke
18. nov. kl. 11.00
Dåpsfestgudstjeneste
Fet kirke
18. nov. kl. 11.00
Høymesse
Fagerborg kirke
18. nov. kl. 11.00
Se Furuset
Ellingsrud kirke
18. nov. kl. 11.00
Högmässa
Svenska Margaretakyrkan
18. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Grinilund kirke
18. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Tørvikbygs bedehus
18. nov. kl. 11.00
2nd Sunday before Advent / Sung Communion
St Edmund`s Anglican Church
18. nov. kl. 11.00
GUDSTJENESTE
Ila kirke
18. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Sinsen kirke
18. nov. kl. 11.00
Søndagsmøte
Oslo: Ryenberget kirke
18. nov. kl. 11.00
Keltisk messe
Hauketo-Prinsdal kirke
18. nov. kl. 11.00
liturgi på kirkeslavisk og norsk
Den ortodokse hl. Nikolai Kirke
18. nov. kl. 11.00
Se Ila
SAGENE KIRKE
18. nov. kl. 11.00
Høymesse
Ljan
18. nov. kl. 11.00
Formiddagsmøte
Saron Groruddalen pinsemenighet.
18. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ja til Livet
18. nov. kl. 11.00
Høymesse i Gratangen
Den lutherske kirke i Ofoten og Sør-Troms (Gratangsbotn kapell)
18. nov. kl. 11.00
Høymesse på norsk
St. Johannes menighet
18. nov. kl. 11.00
Worship Service in English, Holy Communion
American Lutheran Congregation
18. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Oslo misjonskirke Betlehem