Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
22. okt. kl. 19.00
Temakveld
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud)
24. okt. kl. 10.00
Lørd. 10.00 Bibelstud 11.15 Gudstj
Adventistkirken Betel
24. okt. kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Høvik kirke
24. okt. kl. 15.00
Messe på vietnamesisk
St. Johannes menighet
24. okt. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
24. okt. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
24. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
24. okt. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
25. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
25. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
25. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
25. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
25. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
25. okt. kl. 09.30
Messe på norsk - max 90 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
25. okt. kl. 09.30
Messe på ukrainsk (lille sal) - max 25 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
25. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
25. okt. kl. 10.00
Skriftemålsgudstjeneste
Barnas Katedral
25. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk m/ innslag av norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
25. okt. kl. 11.00
Bots- og bønnedag
Holmlia Kirke
25. okt. kl. 11.00
Bots- og bønnedagsgudstjeneste
Jar kirke
25. okt. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste - se Langhus kirke
Siggerud kirke
25. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store, tårnagenter og Høsttakkefest
Skoklefall kirke
25. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Rotnes kirke
25. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Hakadal Kirke
25. okt. kl. 11.00
Presentasjonsgudstjeneste
Nittedal Kirke
25. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Langhus kirke
25. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nesodden kirke
25. okt. kl. 11.00
Gjenåpningsgudstjeneste med bl.a. Biskop Kari Veiteberg
Hasle kirke
25. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Sofiemyr kirke
25. okt. kl. 11.00
Høymesse
Oslo domkirke