Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
20. okt. kl. 08.00
Morgenbønn
Gatekapellet i Asker
21. okt. kl. 10.30
Samtalegruppe - tekstmeditasjon
Holmen kirke
21. okt. kl. 12.00
Åpen kirke
Asker kirke
23. okt. kl. 10.00
Lørd. 10.00 Bibelstud 11.15 Gudstj
Adventistkirken Betel
23. okt. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Lambertseter kirke
23. okt. kl. 11.00
Dåpsgudstjeneste
Sørkedalen kirke
23. okt. kl. 11.00
Tilrettelagt konfirmasjon for Follo konfirmanter
Ski nye kirke
23. okt. kl. 12.14
Åpen dag
Vålerenga kirke
23. okt. kl. 17.00
Vesper
Maria Bebudelse ortodokse kirke
23. okt. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
23. okt. kl. 18.00
Messe på polsk
Mariakirken
23. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Hallvard kirke
23. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
23. okt. kl. 19.00
Lørdagsgudstjeneste
Misjonssalen Oslo
23. okt. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Hallvard kirke
23. okt. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
24. okt. kl. 08.00
Messe på spansk
St. Joseph kirke
24. okt. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
24. okt. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
24. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
24. okt. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
24. okt. kl. 09.30
Familiemesse på norsk
St. Hallvard kirke
24. okt. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
24. okt. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
24. okt. kl. 10.00
Messe på ukrainsk i lille sal
St. Hallvard kirke
24. okt. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
24. okt. kl. 11.00
Diakoniens dag. Vi markerer TV aksjonen.
Holmlia Kirke
24. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste i Paulus kirke
Paulus kirke
24. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste for små og store med utdeling av 6-årsbok
Gjøfjell kirke
24. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste / Høsttakkefest
Enebakk kirke