FRISTER 2024

Generelle frister

Gudstjenestenes program må registreres på gudstjenestelisten.no innen MERK: tirsdag kl. 09.00 for å komme på trykk fredagen samme uke. For høytider gjelder ofte spesielle frister. Disse vil man få tilsendt på e-post.

Mottar du ikke e-post om frister og annen viktig informasjon i dag? Du kan velge å motta e-post ved å fylle ut dette skjema her

Påsken:
Publiseringsdato onsdag 27. mars
NY ENDRET FRIST: Innen mandag 18. mars kl. 09.00

Søndag 28. april og 1. mai:
Publiseringsdato fredag 26. april
Frist: Kl. 09.00 tirsdag 23. april


Søndag 5. mai og Kr. Himmelfart:
Publiseringsdato fredag 3. mai
Frist: Kl. 09.00 tirsdag 30. april
(Vanlig liste Søndag 12. mai - frist kl 09.00 tirsdag 07 .mai)

17. mai og Pinsen:
Publiseringsdato torsdag 16. mai
Frist: Kl. 09.00 mandag 13. mai

Søndag 22.12 og Julen:
Publiseringsdato fredag 20. desember
Frist: Kl. 09.00 mandag 09. desember

Søndag 29.12, nyttår og 1. nyttårsdag:
Publiseringsdato fredag 27. desember
Frist: Kl. 09.00 mandag 09. desember

Søndag 5.1. 2025:
Frist: Kl. 09.00 mandag 30. desember 2024Husk å fatt deg i korthet

I Aftenpostens papirutgave har vi kun én side til rådighet for Gudstjenestelisten i hver lørdagsutgave. For å opprettholde en viss skriftstørrelse for lesbarhetens skyld, må vi be om at man fatter seg i korthet i det man registrerer på Gudstjenestelisten.

Hvert felt for utfylling har begrenset antall tegn. Har du mye på hjertet bruk feltet "Tilleggsinfo for nett". Det du skriver her kommer kun på den digitale versjonen. Offer vises heller ikke på printlistene av plasshensyn, men kun digitalt.

Når vi redigerer listen skriver vi ofte om på tekster dere har lagt inn for å frigjøre plass og for å sørge for konsekventhet. Man trenger for eksempel ikke skrive "Kristi himmelfartsgudstjeneste" i feltet Arrangementstittel, men kun Gudstjeneste (som systemet igjen forkorter til Gudstj.). Øverst på siden står søndagens tekst, slik at man dermed ikke trenger å gjenta dette i egen oppføring. Det samme gjelder "Gudstjeneste med nattverd", da skriver man kun Gudstjeneste, men huker av i riktig boks for nattverd, dette gjelder også søndagsskole, dåp, konfirmasjon, kirkekaffe og utdeling av 4-årsbok.
I feltet Prest/taler må man prioritere antall navn, viktigst er navn på taler.
I feltet Medvirker/annen info tar man med musiker/organist, og dernest sangkrefter eller annen sekundær info.
Lengre setninger er det ikke plass til og må forkortes eller skrives i sin helhet i feltet "Tilleggsinfo for nett" som da kun blir synlig digitalt.