FRISTER 2023

Generelle frister

Gudstjenestenes program må registreres på gudstjenestelisten.no innen MERK: tirsdag kl. 09.00 for å komme på trykk fredagen samme uke. For høytider gjelder ofte spesielle frister. Disse vil man få tilsendt på e-post.

Mottar du ikke e-post om frister og annen viktig informasjon i dag? Du kan velge å motta e-post ved å fylle ut dette skjema her

Påsken: publiseringsdato onsdag 5. april
Frist for hele påsken: mandag 27. mars kl. 09.00

1. mai: publiseringsdato fredag 28. april
Frist: tirsdag 25. april kl. 09.00


Søndag 14. mai, 17. mai og Kr. Himmelfart: publiseringsdato fredag 12. mai
Frist: tirsdag 09. mai kl 09.00

Søndag 21. mai: publiseringsdato fredag 19. mai
Frist: mandag 15. mai kl 09.00

Pinsen: publiseringsdato fredag 26. mai
Frist: tirsdag 23. mai kl 09.00

Julen: publiseringsdato torsdag 21. desember
Frist: torsdag 07. desember kl 09.00

Nyttår og søndag 1. januar 2023: publiseringsdato fredag 29. desember
Frist: torsdag 07. desember kl 09.00
Viktige endringer på Gudstjenestelisten

I Aftenpostens papirutgave har vi kun én side til rådighet for Gudstjenestelisten i hver lørdagsutgave. Den siste tiden har det kommet tilbakemeldinger på at skriften er for liten i størrelse og at lesbarheten dermed ikke er optimal. For at dere alle skal få mest mulig igjen for oppføringen deres på listen må vi gå opp i skriftstørrelse og da må vi gjøre følgende begrensninger: 
 

1) Begrensninger på antall tegn i hvert felt
Under pandemien åpnet vi opp for mer tekst per felt enn tidligere. Nå må vi stramme inn igjen og dere vil da oppleve begrensninger på antall tegn i de ulike feltene når dere registrerer. 
Dette er i praksis omtrent slik det var før pandemien, så vi håper på forståelse for dette. Det er viktig at hver enkelt har dette med plassbegrensing på siden i bakhodet når dere registerer innholdet. Har du mye på hjertet bruk feltet "Tilleggsinfo for nett". Det du skriver her kommer kun på den digitale versjonen 
 

2) Offer utgår på printlistene
Et grep til vi ser oss nødt til å gjøre er å utelate innholdet i feltet "Offer" på printlistene, men kun la det være synlig på Gudstjenestelisten digitalt. 
Dette vil også frigjøre plass til å øke skriftstørrelsen og dermed lesbarheten. 
 

3) Fatt deg i korthet
Når vi redigerer listen skriver vi ofte om på tekster dere har lagt inn for å frigjøre plass og for å sørge for konsekventhet. Man trenger for eksempel ikke skrive "Kristi himmelfartsgudstjeneste" i feltet Arrangementstittel, men kun Gudstjeneste (som systemet igjen forkorter til Gudstj.). Øverst på siden står søndagens tekst, slik at man dermed ikke trenger å gjenta dette i egen oppføring. Det samme gjelder "Gudstjeneste med nattverd", da skriver man kun Gudstjeneste, men huker av i riktig boks for nattverd, dette gjelder også søndagsskole, dåp, konfirmasjon, kirkekaffe og utdeling av 4-årsbok. I feltet Prest/taler må man prioritere antall navn, viktigst er navn på taler. I feltet Medvirker/annen info tar man med musiker/organist, og dernest sangkrefter eller annen sekundær info. Lengre setninger er det ikke plass til og må forkortes eller skrives i sin helhet i feltet "Tilleggsinfo for nett" som da kun blir synlig digitalt. 
 
 
Disse endringene trer i kraft fra og med oppføring for søndag 30/4
Dere vil merke endringene på tegn per felt når dere registrerer fra dato onsdag 19/4
Registreringer som allerede er gjort før denne tid vil ikke bli endret, men offer kommer som sagt ikke med på printlistene videre. 
 
 

 
Har dere spørsmål til endringene, ta kontakt med 
Thomas Myhrvold (kundeansvarlig) på thomasm@vl.no eller 408 62 900