Om Gudstjenestelisten

Alle Norges menigheter kan registrere seg som brukere på www.gudstjenestelisten.no

Gudstjenestelisten.no er både admin-siden der brukere registrerer sine gudstjenester slik at dette kommer i printavisene, og det er samtidig en nettside som er søkbar for publikum som vil finne gudstjenesteprogrammet til norske menigheter - nå er tjenesten blitt relansert i nytt responsivt og mobiltilpasset design.

Som betalende registrert menighet får man:

  • Ukentlig oppføring av søndagens gudstjeneste-program på Gudstjenestelisten i Vårt Lands papiravis hver fredag
  • En forkortet liste for menigheter i Oslo-området kommer også på trykk i Aftenposten hver lørdag
  • Ubegrenset plass til å publisere program for gudstjenester og andre arrangementer på nettsiden gudstjenestelisten.no

Å delta på Gudstjenestelisten bidrar derfor til oppmerksomhet rundt DIN menighet og dens gudstjenester.

Frister

Gudstjenestenes program må registreres på gudstjenestelisten.no innen tirsdag kl. 09.00 for å komme på trykk fredagen samme uke. For høytider gjelder ofte spesielle frister. Disse vil man få tilsendt påminnelse om per e-post.

Se full oversikt over frister.

Priser

Gudstjenestelisten er en betalingstjeneste. Ta kontakt med oss for priser.

Historikk

Vårt Land produserte Gudstjenestelisten selv for første gang i juli 1996. Hver søndags gudstjenester ble da sendt inn av menighetene pr. post eller fax til Vårt Land. Her ble informasjonen manuelt lagt inn og korrekturlest. I 2005 ble en elektronisk registreringsløsning for Gudstjenestelisten lansert. I september 2016 ble tjenesten relansert i et nytt responsivt og mobiltilpasset design.

For bestilling og spørsmål, ta kontakt med:
Thomas Myhrvold
Epost: thomasm@vl.no
Telefon: 40862900

For teknisk hjelp for registrerte brukere, ta kontakt med Bent Sværen:
Epost: gudstjenestelisten@vl.no
Telefon: 994 63 886