Søk i listene
Tid
Tittel
Sted
31. okt. kl. 10.00
Yogagudstjeneste
Fagerborg kirke
31. okt. kl. 10.00
Stengt. Se https://taler.sdak.no/live/
Adventistkirken Betel
31. okt. kl. 11.00
Julebasarverksted
Hellige Hallvard Ortodokse Kirke (Kjelsås bedehus)
31. okt. kl. 13.00
Minnegudstjeneste for inviterte
Nordby kirke
31. okt. kl. 14.30
Minnegudstjeneste for inviterte
Kroer kirke
31. okt. kl. 15.00
Messe på vietnamesisk
St. Johannes menighet
31. okt. kl. 15.00
minnegudstjeneste
Bryn kirke
31. okt. kl. 15.30
Minnegudstjeneste
Gjøfjell kirke
31. okt. kl. 15.30
Minnegudstjeneste (kun for inviterte)
Røyken kirke
31. okt. kl. 16.00
Minnemarkering
Grorud kirke
31. okt. kl. 16.00
Minnegudstjeneste for inviterte
Ås kirke
31. okt. kl. 17.00
Minnegudstjeneste
Gjøfjell kirke
31. okt. kl. 17.00
Søndagsmesse på italiensk
St. Joseph kirke
31. okt. kl. 17.00
Minnegudstjeneste (kun for inviterte)
Røyken kirke
31. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk
Mariakirken
31. okt. kl. 18.00
Søndagsmesse på norsk
St. Olav domkirke
31. okt. kl. 18.00
Messe på norsk
St. Johannes menighet
31. okt. kl. 19.00
Søndagsmesse på polsk
St. Olav domkirke
1. nov. kl. 08.00
Messe på polsk
St. Olav domkirke
1. nov. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
1. nov. kl. 09.00
Messe
St. Dominikus Kirke
1. nov. kl. 09.00
Messe på polsk
St. Johannes menighet
1. nov. kl. 09.30
Messe på norsk - max 90 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
1. nov. kl. 09.30
Messe på engelsk
St. Olav domkirke
1. nov. kl. 09.30
Messe på ukrainsk (lille sal) - max 25 deltakere, billettbestilling på https://billett.katolsk.no/
St. Hallvard kirke
1. nov. kl. 09.30
Messe på norsk
St. Joseph kirke
1. nov. kl. 10.00
Liturgi på gresk og norsk
Maria Bebudelse ortodokse kirke
1. nov. kl. 11.00
Allehelgensmesse
Haugerud kirke
1. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nesodden kirke
1. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Søndre Skøyen kapell