Hellige Olga. Liturgi. Menighetsårsfest

Den Russisk-Ortodokse kirke, Hellige Olga menighet

Prest/taler:
f. Kliment
Tidspunkt:
24. jul. kl 10.00
Sted:
Vår Frelsers ortodokse kirke, Akersveien 33, 0177 OSLO