Høymesse

Lovisenberg menighet

Prest/taler:
Ingrid Elise Wergeland
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Tidspunkt:
15. jul. kl 11.00
Sted:
Lovisenberg kirke, Lovisenberggata 4 , 0456 OSLO