Gudstjeneste med Bach kantate 159. Fasteaksjon i etterkant av gudstjenesten

Fagerborg menighet

Prest/taler:
Anders Heskestad Mikalsen, prest. Gjermund Brenne, kantor
Medvirker/annen info:
Nordic Harmony, korgruppe fra Ensemble 96. Silje Vatne Heggem, alt. Sindre Beitohaugen, baryton.
Innhold:
Dåp, Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Kirkens Nødhjelp, fasteaksjonen
Tidspunkt:
7. apr. kl 11.00
Sted:
Fagerborg kirke, Pilestredet 72, 0354 OSLO