Gudstjeneste

Røyken/Åros/Slemmestad og Nærsnes

Tidspunkt:
17. mai. kl 11.00
Sted:
Nærsnes kirke, Sundbyveien 5, 3478 NÆRSNES