Liturgi på gresk m/ innslag av norsk

Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou

Prest/taler:
f. Alexandros
Tidspunkt:
14. sep. kl 10.00
Sted:
Maria Bebudelse ortodokse kirke, Thor Olsens gate 9, 0177 OSLO

DET HELLIGE KORSETS OPPHØYELSE Morgengudstjeneste 9:00 Guddommelig liturgi 10:00 Vesper 17:00