Gudstjeneste

Røyken/Åros/Slemmestad og Nærsnes, Søndre Hurum og Nordre Hurum

Innhold:
Konfirmasjon
Tidspunkt:
14. sep. kl 13.00
Sted:
Kongsdelene kirke, Kongsdelveien 22, 3475 SÆTRE