Lesegudstjeneste

Oslo Vestre Frikirke

Prest/taler:
Harald Nesset leser fra Johannesevangeliet
Medvirker/annen info:
Musikk ved Mathias Kråkenes
Innhold:
Kirkekaffe
Bønn kl
10.30
Tidspunkt:
10. nov. kl 11.00
Sted:
Oslo Vestre Frikirke, Pilestredet 69, 0350 OSLO

Lesegudstjeneste. Vi leser fra Johannesevangeliet, kapitlene 8-10. Ingjerd Knutsen leder gudstjenesten, Harald Nesset leser tekstene. Musikk ved Mathias Kråkenes. Kirkekaffe.

Andre arrangementer fra Oslo Vestre Frikirke

Tid
Tittel
Sted