Høymesse

Bøler menighet

Prest/taler:
Karen Marie Lereim Sævareid.
Medvirker/annen info:
Erling D Strøm.
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens misjonsprosjekt.
Tidspunkt:
8. des. kl 11.00
Sted:
Bøler kirke, General Ruges vei 51, 0691 OSLO