Høymesse

Lambertseter kirke

Prest/taler:
Fredrik Ulseth
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Diakonalt arbeid
Tidspunkt:
19. jan. kl 11.00
Sted:
Lambertseter kirke, Langbølgen 33, 1150 OSLO