Messe på Polsk

Mariakirken

Tidspunkt:
16. feb. kl 09.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17, 1369 STABEKK

Andre arrangementer fra Mariakirken

Tid
Tittel
Sted
29. feb. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
1. mar. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
1. mar. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
1. mar. kl. 14.00
Messe på Polsk
Mariakirken
7. mar. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
8. mar. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
8. mar. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
8. mar. kl. 14.00
Messe på Polsk
Mariakirken
14. mar. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
15. mar. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
15. mar. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
15. mar. kl. 14.00
Messe på Polsk
Mariakirken
15. mar. kl. 16.00
Messe på Vietnamesisk
Mariakirken
21. mar. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
22. mar. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
22. mar. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
22. mar. kl. 14.00
Messe på Polsk
Mariakirken
28. mar. kl. 18.00
Søndagsmesse på Polsk
Mariakirken
29. mar. kl. 09.00
Messe på Polsk
Mariakirken
29. mar. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
29. mar. kl. 14.00
Messe på Polsk
Mariakirken
4. apr. kl. 18.00
Palmesøndagsmesse på Polsk
Mariakirken
5. apr. kl. 09.00
Palmesøndag - Messe på Polsk med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
5. apr. kl. 11.00
Palmesøndag - Høymesse med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
5. apr. kl. 14.00
Palmesøndag - Messe på Polsk med palmevigsel og prosesjon
Mariakirken
9. apr. kl. 17.00
Skjærtorsdagsliturgi på polsk
Mariakirken
9. apr. kl. 19.00
Skjærtorsdagsliturgi
Mariakirken
10. apr. kl. 15.00
Langfredag - Korsveiandakt
Mariakirken
10. apr. kl. 17.00
Langfredag - Pasjonsgudstjeneste på polsk
Mariakirken
10. apr. kl. 19.00
Langfredag - Pasjonsgudstjeneste
Mariakirken
11. apr. kl. 09.00
Velsignelse av påskematenpå polsk
Mariakirken
11. apr. kl. 10.00
Velsignelse avpåskematen på polsk
Mariakirken
11. apr. kl. 11.00
Velsignelse av påskematen på polsk
Mariakirken
11. apr. kl. 22.00
Påskenattliturgi på norsk og polsk
Mariakirken
12. apr. kl. 09.00
1. Påskedag - Messe på Polsk
Mariakirken
12. apr. kl. 11.00
1. Påskedag - Høymesse
Mariakirken
12. apr. kl. 14.00
1. Påskedag - Messe på Polsk
Mariakirken
13. apr. kl. 09.00
2. Påskedag - Messe på polsk
Mariakirken
13. apr. kl. 11.00
2. Påskedag - Sangmesse
Mariakirken