Gudstjeneste

Nittedal og Hakadal menigheter

Prest/taler:
Kjell A. Skartseterhagen
Innhold:
Søndagsskole, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Rotneskirkens Venner
Tidspunkt:
1. mar. kl 11.00
Sted:
Rotnes kirke, Borghild Ruds vei 1, 1482 NITTEDAL