Høymesse AVLYST. ÅPEN KIRKE kl 11-13

Fagerborg menighet

Prest/taler:
Sunniva Gylver
Tidspunkt:
22. nov. kl 11.00
Sted:
Fagerborg kirke, Pilestredet 72, 0354 OSLO

Mulighet for stillhet, lystenning, samtale. Musikk deler av tiden.