Ingen gudstjeneste i kirken, følg med på https://skaarermenighet.no/

Skårer menighet

Innhold:
Søndagsskole
Tidspunkt:
22. nov. kl 11.00
Sted:
Skårer kirke, Løkenåsveien 35, 1473 LØRENSKOG