Høymesse

Rælingen/Øvre Rælingen/kirkestua i Blystadlia/Grini bedehus

Prest/taler:
Espen Robsahm Kjørven/Alf Knutsen
Innhold:
Dåp, Nattverd
Tidspunkt:
18. okt. kl 11.00
Sted:
Rælingen kirke , Kirkevegen 24, 2008 FJERDINGBY