Åpen kirke onsdag kl. 1800-1930

Vardåsen menighet

Prest/taler:
Dag Håland
Medvirker/annen info:
For lystenning, bønn, ettertanke, tekster og salmer. Ledet Kveldsbønn kl. 1830-1900. Også torsdag og søndag kl. 1100-1230.
Tidspunkt:
24. feb. kl 19.00
Sted:
Vardåsen kirke, Vardefaret 40, 1388 BORGEN