Gudstjeneste

Vardåsen menighet

Prest/taler:
Olaf H Haraldstad og Johan Okkenhaug
Medvirker/annen info:
Åpen kirke onsdag kl. 1800-1930 og torsdag kl. 1100-1230.,
Innhold:
Nattverd
Offer:
Til menighetens arbeid VIPPS nr. 34970.
Tidspunkt:
28. feb. kl 12.00
Sted:
Vardåsen kirke, Vardefaret 40, 1388 BORGEN