Gudstjeneste med nattverd kl. 10, 11, 12 og 13

DELK Østfold menighet

Medvirker/annen info:
Påmelding til Boe Johannes Hermansen tlf. 99612822
Tidspunkt:
28. feb. kl 11.00
Sted:
Østfold menighet, Missingmyra bedehus, Missingmyrveien 6, Råde, 1640 RÅDE