Ingen offentlig gudstjänst. Se hemsida och Facebook

Svenska Margaretakyrkan

Medvirker/annen info:
www.svenskakyrkan.se/norge/oslo
Tidspunkt:
11. apr. kl 11.00
Sted:
Svenska Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8, 0179 OSLO