Lydstrømming av gudstjeneste

Oslo Domkirkes sokn

Prest/taler:
Åste Dokka, liturg.
Medvirker/annen info:
Sangere fra Oslo Domkirkes Ungdomskor. Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent. Marcus Andre Berg, orgel.
Offer:
Lydstrøm tilgjengelig på facebook.com/Oslodomkirke
Tidspunkt:
9. mai. kl 11.00
Sted:
Oslo domkirke, Karl Johans gate 11, 0154 OSLO