Digital markering fra freds- og forsoningskirken

Oslo Domkirkes sokn

Prest/taler:
Pål Kristian Balstad, liturg.
Medvirker/annen info:
Preses Olav Fykse Tveit, Andreas Dieterich, Very Rev. John Witcombe, Lena Fahre og Lisa Børud.
Offer:
Digital markering tilgjengelig på facebook.com/Trefoldighet
Tidspunkt:
8. mai. kl 19.00
Sted:
Trefoldighetskirken, Akersgata 60, 0177 OSLO