Digital fredsbønn

Oslo Domkirkes sokn

Prest/taler:
Pål Kristian, liturg.
Medvirker/annen info:
Statsminister Erna Solberg, Diakonimedarbeider Tone Cecilie Carlsten, Kantor Marius Skjølaas, Marita Sørheim-Rensvik og Capella Trinitatis.
Offer:
Digital fredsbønn tilgjengelig på facebook.com/Trefoldighet
Tidspunkt:
9. mai. kl 19.00
Sted:
Trefoldighetskirken, Akersgata 60, 0177 OSLO