Åpen kirke kl. 11-13.

Lommedalen menighet

Tidspunkt:
9. mai. kl 11.00
Sted:
Lommedalen kirke, Lommedalsveien 221, 1353 BÆRUMS VERK

Det vil bli mulighet for bønn og lystenning. Samtale og nattverd for enkeltpersoner.