Søndagsmøte

DELK - Bergen menighet

Prest/taler:
Odd Sverre Hove
Innhold:
Søndagsskole
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
13. jun. kl 11.00
Sted:
DELK-kirken i Bergen, Rosenbergsgt. 1, 5015 BERGEN