Åpen kirke

Nittedal og Hakadal menigheter

Tidspunkt:
22. jul. kl 13.00
Sted:
Hakadal Kirke, Gamleveien 633, 1488 HAKADAL

Nasjonal kirkelig markering av tiårsdagen for 22.juli-terroren med bemannet åpen kirke fra kl.13:00 - 15:00.