Högmässa.

Svenska Margaretakyrkan

Prest/taler:
Hans Kvarnström
Tidspunkt:
25. jul. kl 11.00
Sted:
Margaretakyrkan, Hammersborg Torg 8, 0179 OSLO