Søndagsskolegudstjeneste

Enebakk sokn

Prest/taler:
Bent Erik Arnesen
Medvirker/annen info:
Organist Dag Trygve Baraldsnæs-Henriksen
Offer:
Stefanusalliansen
Tidspunkt:
16. jan. kl 11.00
Sted:
Flateby menighetshus, Lillestrømveien 1720, 1911 FLATEBY