Gudstjeneste

Den Lutherske kirke i Norge

Prest/taler:
Sakarias Ingolfsson
Offer:
Menighetens arbeid og misjonsprosjekt
Bønn kl
10.00
Tidspunkt:
26. jun. kl 11.00
Sted:
Messiaskirken (Adventkirken Ulsrud), John G Mattesonsvei 11, 0687 OSLO

Gudstjeneste med streaming på YouTube.