Sanggudstjeneste

Centralkirken

Prest/taler:
Jan Magne Linnsund taler, og leder sammen med Ola Westad.
Medvirker/annen info:
AdHoc deltar. Kåre Øgreid og Cathrine Trygg spiller.
Innhold:
Dåp, Søndagsskole, Kirkekaffe
Tidspunkt:
22. mai. kl 11.00
Sted:
Centralkirken, St. Olavsgate 28, 0166 OSLO