Högmässa

Svenska Margaretakyrkan

Prest/taler:
Katarina Bäckelin
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Tidspunkt:
26. jun. kl 11.00
Sted:
Svenska Margaretakyrkan, Hammersborg torg 8, 0179 OSLO