Gudstjeneste

Nordstrand og Ljan menigheter

Prest/taler:
Johan Valen-Sendstad
Innhold:
Nattverd
Tidspunkt:
13. nov. kl 11.00
Sted:
Nordstrand Kirke, Ekebergveien 238, 1166 OSLO

Andre arrangementer fra Nordstrand og Ljan menigheter

Tid
Tittel
Sted
2. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
2. okt. kl. 11.00
Åpen Kirke 11:00 - 13:00
Ljan Kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
9. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
12. okt. kl. 19.30
Meditasjon og messe
Nordstrand Kirke
16. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Nordstrand Kirke
16. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
23. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
23. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Ljan Kirke
30. okt. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
30. okt. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Nordstrand Kirke
30. okt. kl. 20.00
Kveldsgudstjeneste
Nordstrand Kirke
5. nov. kl. 12.00
Åpen kirke 12:00 - 15:00
Nordstrand Kirke
5. nov. kl. 12.00
Åpen kirke 12:00 - 15:00
Ljan Kirke
6. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
6. nov. kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste
Ljan Kirke
6. nov. kl. 12.00
Åpen kirke 12:00 - 16:00
Nordstrand Kirke
6. nov. kl. 16.00
Minnegudstjeneste
Nordstrand Kirke
13. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
13. nov. kl. 11.00
Åpen kirke 11:00 - 13:00
Ljan Kirke
16. nov. kl. 19.30
Meditasjon og messe
Nordstrand Kirke
20. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
20. nov. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
27. nov. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Nordstrand Kirke
27. nov. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Ljan Kirke
27. nov. kl. 20.00
Kveldsgudstjeneste
Nordstrand Kirke
4. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Nordstrand Kirke
4. des. kl. 11.00
Gudstjeneste
Ljan Kirke
7. des. kl. 19.30
Meditasjon og messe
Nordstrand Kirke
11. des. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Nordstrand Kirke
11. des. kl. 16.00
Gudstjeneste Østmarkskapellet
Ljan Kirke
18. des. kl. 11.00
Gudstjenester
Nordstrand Kirke
18. des. kl. 11.00
Åpen kirke 11:00 - 13:00
Ljan Kirke
24. des. kl. 13.00
Julegudstjeneste
Ljan Kirke
24. des. kl. 13.00
Julegudstjeneste utenfor kirken 16:00
Nordstrand Kirke
24. des. kl. 14.00
Julegudstjeneste
Nordstrand Kirke
24. des. kl. 14.30
Julegudstjeneste
Ljan Kirke
24. des. kl. 15.00
Julegudstjeneste
Nordstrand Kirke
24. des. kl. 16.00
Julegudstjeneste
Ljan Kirke
24. des. kl. 16.00
Julegudstjeneste
Nordstrand Kirke
25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Nordstrand Kirke
25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Ljan Kirke