Høymesse

Voksen menighet

Prest/taler:
Hans Aage Gravaas
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
9. okt. kl 11.00
Sted:
Voksen kirke, Jarbakken 7, 0767 OSLO