Gudstjeneste med dåp og nattverd

Kolbotn/Greverud/Oppegård

Prest/taler:
Prost Sven Holmsen
Medvirker/annen info:
Kapellan Johanne Norum Hansen, kantor Simon Skyttemyr, Lovsangsteam
Tidspunkt:
16. okt. kl 11.00
Sted:
Sofiemyr kirke, Holbergsvei 45, 1412 SOFIEMYR

Andre arrangementer fra Kolbotn/Greverud/Oppegård

Tid
Tittel
Sted
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste med band og lovsangsteam
Greverud kirke
11. des. kl. 11.00
Gudstjeneste.
Sofiemyr kirke
11. des. kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste
Kolbotn kirke
18. des. kl. 11.00
Gudstjeneste med Lessons and Carols
Greverud kirke
18. des. kl. 11.00
Vi synger julen inn
Sofiemyr kirke
24. des. kl. 11.00
Julaftens gudstjeneste
Sofiemyr kirke
24. des. kl. 13.00
Julaftens gudstjeneste
Sofiemyr kirke
24. des. kl. 14.00
Julaftens gudstjeneste
Oppegård kirke
24. des. kl. 14.00
Julaftens gudstjeneste
Greverud kirke
24. des. kl. 14.00
Julaftens gudstjeneste
Kolbotn kirke
24. des. kl. 14.30
Julaftens gudstjeneste
Sofiemyr kirke
24. des. kl. 15.00
Julaftens gudstjeneste
Greverud kirke
24. des. kl. 15.00
Julaftens gudstjeneste
Kolbotn kirke
24. des. kl. 15.30
Julaftens gudstjeneste
Oppegård kirke
24. des. kl. 16.00
Julaftens gudstjeneste
Kolbotn kirke
24. des. kl. 16.00
Julaftens gudstjeneste
Greverud kirke
25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Sofiemyr kirke
25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Greverud kirke
25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Oppegård kirke
26. des. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Kolbotn kirke
1. jan. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Sofiemyr kirke
8. jan. kl. 11.00
Familiegudstjeneste med Hellig tre kongers fest
Sofiemyr kirke
8. jan. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Greverud kirke
15. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
22. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
29. jan. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
5. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
12. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
19. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
26. feb. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
5. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
12. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
19. mar. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
2. apr. kl. 11.00
Ingen gudstjeneste i dag. Se Sofiemyr kirke
Greverud kirke
6. apr. kl. 11.00
Skjærtorsdagsgudstjeneste
Greverud kirke
7. apr. kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste
Greverud kirke
9. apr. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Greverud kirke
16. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
23. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste med band og lovsangsteam
Greverud kirke
30. apr. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
7. mai. kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Greverud kirke
14. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
21. mai. kl. 11.00
Gudstjeneste med band og lovsangsteam
Greverud kirke
28. mai. kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Greverud kirke
4. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke
11. jun. kl. 11.00
Gudstjeneste
Greverud kirke