Høymesse

Voksen menighet

Prest/taler:
Kapellan Johannes Thoresen Elgvin
Medvirker/annen info:
Organist Joachim Knoph
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
2. apr. kl 11.00
Sted:
Voksen kirke, Jarbakken 7, 0767 OSLO