Søndagsmesse på polsk & korsvei

Mariakirken

Tidspunkt:
18. mar. kl 18.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17 A, 1369 STABEKK

Andre arrangementer fra Mariakirken

Tid
Tittel
Sted
1. apr. kl. 18.00
Søndagsmesse på polsk & korsvei
Mariakirken
2. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
2. apr. kl. 11.00
Palmesøndagmesse & prosesjon
Mariakirken
2. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
3. apr. kl. 17.00
Skriftemål på polsk
Mariakirken
3. apr. kl. 18.30
Messe på norsk
Mariakirken
5. apr. kl. 16.00
Skriftemål på norsk & polsk
Mariakirken
5. apr. kl. 18.30
Messe på norsk
Mariakirken
6. apr. kl. 16.00
Skjærtorsdagsliturgi på polsk
Mariakirken
6. apr. kl. 19.00
Skjærtorsdagsliturgi med fotvasking
Mariakirken
7. apr. kl. 14.00
Korsveiandakt
Mariakirken
7. apr. kl. 15.00
Pasjonsgudstjeneste på norsk
Mariakirken
7. apr. kl. 18.00
Korsveiandakt og Pasjonsgudstjeneste på polsk
Mariakirken
8. apr. kl. 21.00
Påskevigilie (flerspråklig)
Mariakirken
9. apr. kl. 08.00
Morgenmesse på polsk
Mariakirken
9. apr. kl. 11.00
Høymesse på norsk etterfulgte av påskefrokost
Mariakirken
9. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
10. apr. kl. 11.00
Messe på norsk
Mariakirken
10. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
16. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
16. apr. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
16. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
23. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
23. apr. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
23. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
30. apr. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
30. apr. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken
30. apr. kl. 14.00
Messe på polsk
Mariakirken
7. mai. kl. 09.00
Messe på polsk
Mariakirken
7. mai. kl. 11.00
Høymesse
Mariakirken