Pinsenatt

Oslo Domkirkes sokn

Prest/taler:
Morten Andreas Carlmark, liturg.
Medvirker/annen info:
Hanna Haraldstad, medliturg. Oslo Domkirkes Ungdomskor. Sindre Hugo Bjerkestrand, dirigent. Eivind Gjerdalen Vonen, kantor.
Tidspunkt:
27. mai. kl 22.00
Sted:
Oslo domkirke, Stortorvet 1, 0155 OSLO

En annerledes gudstjeneste, hvor vi tolker og nærmer oss pinsens fortelling gjennom lyd og lys. Se nettsidene til gatetjenesten for mer info www.kirken.no/gateprest.