Kveldsmesse

Oslo Domkirkes sokn

Prest/taler:
Pål Kristian Balstad. Kristin Gunleiksrud Raaum.
Medvirker/annen info:
Målfrid Finnseth. Marius Skjølaas. Oslo Chorale Selskap.
Innhold:
Nattverd, Kirkekaffe
Tidspunkt:
4. jun. kl 19.00
Sted:
Trefoldighetskirken, Akersgata 60, 0177 OSLO