Søndagsmesse på polsk

Mariakirken

Tidspunkt:
27. mai. kl 18.00
Sted:
Mariakirken, Nyveien 17 A, 1369 STABEKK