Høytidsgudstjeneste

Nordstrand og Ljan menigheter

Prest/taler:
Johan Valen-Senstad
Medvirker/annen info:
Kantor Ulf Nilsen
Innhold:
Dåp, Nattverd
Tidspunkt:
25. des. kl 11.00
Sted:
Nordstrand Kirke, Ekebergveien 238, 1166 OSLO