Sagene og Iladalen menighet

Søren Jaabeksagate 5, 0460 OSLO
Tlf 41638208