Påskedagsgudstjeneste

Sagene og Iladalen menighet

Prest/taler:
Sokneprest Knut Rygh, Sagene Vocalis
Medvirker/annen info:
Kantor Stein Skøyeneie, sang Heidi Lyseggen, trompet Tina Brækkan og Malene Flataker
Innhold:
Dåp, Nattverd, Kirkekaffe
Offer:
Menighetens arbeid
Tidspunkt:
21. apr. kl 11.00
Sted:
Sagene kirke, Dannevigsveien 17, 0460 OSLO